NewCore7

audyty, wdrożenia, wsparcie

Audyty

Pierwszy krok to badanie zgodności z przyjętym wzorcem audytowym np: przepisami prawa, normami czy standardami realizowane przez stronę niezależną. W naszym przypadku idziemy krok dalej i przygotowujemy syntetyczne opracowanie stanowiące praktyczne podsumowanie działań jakiego oczekuje biznes.

Wdrożenia

Przygotowanie i implementacja opracowanych procedur oraz  zmian organizacyjnych zgodnie z przyjętymi pryncypiami określonymi na podstawie obowiązujących przepisów, określonych kryteriów lub norm. Praktyczna realizacja procedur wynikających z regulacji prawnych wraz z mapowaniem ich na przepisy i normy – szkolenia.

Wsparcie

Utrzymanie standardów, weryfikacja i doskolanie wdrożonego systemu ochrony danych  lub bezpieczeństwa informacji. Wsparcie merytoryczne, edukacja. Iteracyjne realizowanie zadań mające na celu utrzymanie założonego poziomu bezpieczeństwa, ale także audyty strony trzeciej i bieżące interwencje

RODO będzie stosowane za::

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)